Hotărâri ale sedinţei din data de 10-12-2016


Document hotărâre:

privind încetarea mandatului domnului Marius BODEA, Președintele Consiliului de administrație, administrator executiv al R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ — teritoriale din județul Iași a influențelor asupra procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 228/2016 privind aprobarea închirierii spațiilor de depozitare în conditii obișnuite și de climatizare,
închirierea spațiilor de birouri/comerciale, închirierea spațiilor pe platformele exterioare, din cadrul parcului agroindustrial realizat în cadrul proiectului
TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT, pană la desemnarea unui administrator conform legii

Document hotărâre:

privind aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2017 în vederea finalizării Contractului nr. 11541/13.04.2016 de servicii de elaborare a Studiului de calitate a
aerului și Asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016