Hotărârea nr. 274

An/categorie hotarare: 
2016
Data hotarare: 
Vineri, 11 Noiembrie, 2016
Document atasat hotarare: 

privind preluarea, din domeniul public al comunei Gropniţa şi administrarea comunei Gropniţa în domeniul public al Judeţului laşi şi administrarea Consiliului Judeţean laşi, a unor imobile-terenuri situate în comuna Gropniţa, judeţul Iaşi, în
vederea realizării proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1