Hotărârea nr. 271

An/categorie hotarare: 
2016
Data hotarare: 
Vineri, 11 Noiembrie, 2016
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1.