Hotărâri ale sedinţei din data de 11-11-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 26 octombrie 2016

Document hotărâre:

privind constatarea încetării promovării temporare a doamnei Antoneta Manolache în funcţia de director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi şi delegarea de atribuţii către domnul Sorin Babliuc, consilier în

cadrul Serviciului Derulare Contracte

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1.

Document hotărâre:

privind aprobarea acordurilor de parteneriat încheiate în cadrul proiectului “REGIUNEA NORD-EST- AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1.

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională. Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1.

Document hotărâre:

privind preluarea, din domeniul public al comunei Gropniţa şi administrarea comunei Gropniţa în domeniul public al Judeţului laşi şi administrarea Consiliului Judeţean laşi, a unor imobile-terenuri situate în comuna Gropniţa, judeţul Iaşi, în
vederea realizării proiectului “REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 - Reparaţii curente în Programul de lucrări Drumuri şi Poduri al Direcţiei judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016