Hotărâri ale sedinţei din data de 26-10-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean laşi din data de 7 octombrie 2016

Document hotărâre:

privind organizarea la data de 06.11.2016 de către Muzeul Naţional al Literaturii Române laşi a unei expoziţii dedicate Pogromului de la Iaşi în clădirea situată în Municipiul laşi, str. Vasile Alecsandri nr.6

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adiţional la Acordul de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi din România şi Administraţia Regională de Stat Vinnytsia din Ucraina

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire Pavilion 8 (prin desfiinţare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj şi grajd- magazie) ” - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Sf. Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind publicarea Monitorului Oficial al judeţului Iaşi în format .PDF

Document hotărâre:

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.204/2016 privind achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ”Cuza Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea achiziţiei de servicii de întreţinere şi service pentru instalaţiile şi utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT, pentru perioada 01 decembrie 2016-30 noiembrie 2017 şi aprobarea fondurilor necesare

Document hotărâre:

privind prelungirea termenului de valabilitate cu un an a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosinţa Unităţii Speciale de Aviaţie laşi UM 0972 a unui teren (400 mp) aflat în proprietatea publică a Judeţului laşi şi administrarea

R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Iaşi, str. Vasile Lupu nr.62, număr cadastral 127271, proprietate publică a Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind reactualizarea domeniului public al judeţului laşi administrat de RA ’’AEROPORTUL” IAŞI

Document hotărâre:

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Iaşi, str. Hatman Şendrea, nr.2, număr cadastral 147339, proprietate publică a Judeţului Iaşi

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea unor Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Iaşi a sectoarelor de drumuri judeţene aflate în intravilanul acestora

Document hotărâre:

privind solicitarea de trecere, din domeniul public al comunei Gropniţa şi administrarea comunei Gropniţa în domeniul public al Judeţului laşi şi administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, a
imobilului- teren în suprafaţă de 2200 mp, situat în comuna Gropniţa, judeţul laşi, DJ 282, km 33+960

Document hotărâre:

privind actualizarea suprafeţelor imobilelor din domeniul public al Judeţului Iaşi administrate de Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi

Document hotărâre:

privind atribuirea unei lieenţe de traseu către SC Smart Invest SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Iaşi-Bivolari (S.N.A.P.)

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 30.09.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea acordării unui număr de 90 de burse de ajutor social şi 10 burse de merit elevilor Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi, pentru anul şcolar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală “SEMPER ARTES” pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Viziuni multietnice în viaţa culturală ieşeană” în perioada
16-18 noiembrie 2016 şi acordarea sumei de 3.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Lungani - Consiliul Local Lungani pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Cărţii şi Lecturii pentru Copii “Copilul căzut din poveste”,
ediţia a III-a, în perioada 01 - 30.11.2016 şi acordarea sumei de 6.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului - Premiile U.S.R. - Filiala Iaşi pentru cărţile apărute
în anul 2015 şi acordarea sumei de 5.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru realizarea în parteneriat a Colocviului “Cărţi româneşti de învăţătură (Iaşi, 1643-1646) 370 de ani de la
oficializarea limbii române în Ţara Moldovei” şi acordarea sumei de 15.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Societatea Română de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Proiectului Transfrontalier “TVR Iaşi 25: Iaşi- Chişinău- Cernăuţi”, în perioada 01 - 30 noiembrie 2016 şi acordarea sumei de 15.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Comunei Ruginoasa şi Centrul Cultural Ruginoasa pentru realizarea în parteneriat a Festivalului de datini şi obiceiuri de Anul Nou “Datini din
străbuni”, în data de 31 decembrie 2016, la Ruginoasa, jud. Iaşi şi alocarea sumei de 14.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucurie”, ediţia a III- a, 2016, în “Carnaval de Crăciun” şi a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului «Modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii “Sf. Maria” Iaşi», aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă în vederea accesării finanţării nerambursabile şi aprobarea fondurilor necesare

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 174/28.07.2016

Document hotărâre:

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 274 din data de 29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 248 B: Budeşti - Hadâmbu, km 37+613 -39+613”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în vederea organizării Galei Excelenţei în Educaţie - Ediţia a V-a, în luna noiembrie 2016, la Iaşi şi alocarea
sumei de 20.000 lei în acest sens