Hotărâri ale sedinţei din data de 07-10-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului — verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 28 septembrie 2016

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016