Hotărâri ale sedinţei din data de 28-09-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de plen din data de 16.09.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, ca urmare  suplimentării cu 5 posturi de asistent medical,  a statului de funcții al serviciului social Centrul Social de Tip Rezidențial Galata

Document hotărâre:

privind aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza –Vodă” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Regia Autonomă Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2016 și estimări 2017-2018

Document hotărâre:

privind înființarea unei a treia linii de gardă în specialitatea “medicină de urgență” la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliul Consultativ al Unității de Asistență Medico- Sociale Răducăneni și al Centrului Medico-Social Bivolari

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Ministerului Sănătății și a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în comisiile de concurs constituite pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din subordine

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliilor de administrație la spitalele subordonate Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în comisiile de concurs constituite pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din subordine

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în cadrul Consiliilor Administrative ale instituților de cultură subordonate

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Casei  Județene de Asigurări de Sănătate Iași

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din subordine

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională în anul școlar 2016-2017

Document hotărâre:

privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, pentru activități de tineret, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 și a Legii nr. 350/2006, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Județului Iași – Consiliul Județean Iași ca partener în proiectul “Orașe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare și flux de refugiați” în cadrul programului EUROPE AID

Document hotărâre:

privind aprobarea închirierii spațiilor de depozitare în condiții obișnuite și de climatizare, închirierea spațiilor de  birouri/comerciale, închirierea spațiilor pe platformele exterioare, din cadrul parcului agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT, până la desemnarea unui administrator conform legii

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) – Despărțământul “Mihail Kogălniceanu” Iași pentru realizarea în parteneriat a Simpozionului internațional “Minorități și identități naționale în spațiul central și est-european”, în perioada 2-6 noiembrie 2016, la Iași – România, Bălți- Republica Moldova și Cernăuți – Ucraina

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Trifești – Consiliul Local Trifești în scopul realizării proiectului – “Tradiții și obiceiuri Românești specifice zonei Trifești, județul Iași 2016”, ce se va desfășura în data de 23 octombrie 2016 în comuna Trifești, județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași pentru realizarea în parteneriat a celei de-a VII-a ediții a “Zilelor Casei Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași”, ce se vor desfășura în perioada 5-8 octombrie 2016 la Iași și Pașcani

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași pentru realizarea în parteneriat a celei de-a XVIII-a ediții a Simpozionului Internațional “Monument – Tradiție și Viitor”, ce se va desfășura în perioada 6-9 octombrie 2016, la Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală Dionysos pentru realizarea în parteneriat a celei de-a III-a ediții a Zilei Internaționale a Greciei, în data de 28 octombrie 2016, la Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Schimbarea destinației garajului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași în scopul amenajării unui spațiu pentru prestări de servicii de imagistică medicală”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2016

Document hotărâre:

privind desemnarea unui număr de 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași