Hotărâri ale sedinţei din data de 16-09-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 31 august 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de Grant şi a Contractului de servicii de consultanţă din cadrul pachetului de finanţare al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013- cod SMIS CSNR 32832

Document hotărâre:

privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art.3 din HG nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de

ordine publică

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2016