Hotărâri ale sedinţei din data de 31-08-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean laşi din dala de 28 iulie 2016

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 271/29.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 244 I) lim. jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24) km

25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693"

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 272/29.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 246 lim. jud. Vaslui - Tufeştii de Sus - Scânteia - intersecţie DJ 248 - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Ţibăneşti, km 20+450 - 56+506"

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 303 din data de 29.10.2015 privind declasificarea sectorului de drum judeţean DJ 248B: Leţcani - Voineşti, km 17+310 - 33+883 şi trecerea acestuia în categoria drumurilor comunale cu indicativul DC 26B: Leţcani - Voineşti, km 0+000- 16+573

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei I - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind revocarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Iaşi nr. 111/26.04.2016 şi nr. 149/26.05.2016

Document hotărâre:

privind mandatarea d-lui Maricel Popa - Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi a d-lui Victorel Lupu — Vicepreşedintele Consiliului Judeţean laşi pentru a negocia termenii şi condiţiile de finanţare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD)), respectiv Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - (BIRD) şi Trezoreria din cadrul Ministerului de Finanţe, în vederea obţinerii unei finanţări rambursabile destinate reabilitării şi modernizării reţelei de
drumuri judeţene, conform MASTER PLAN-ului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 356/15.12.2015 şi studiilor de fezabilitate aferente, precum şi pentru cofinanţările proiectelor europene depuse de Consiliul Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Contractului de comodat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi având ca obiect „Snowmobil utilitar cu remorcă de transport”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi — Consiliul Judeţean laşi şi Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internaţional al Muzicii Mecanice - 10FIMM, ediţia a X-a,
în perioada 9-10 septembrie 2016 la Iaşi - Palatul Culturii şi 11 septembrie 2016 la Tîrgu Neamţ- Casa Culturii “Ion Creangă"

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Heleşteni - Consiliul Local Heleşteni pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Tradiţii şi obiceiuri Româneşti specifice zonei Heleşteni" judeţul Iaşi, 2016, ediţia a II-a

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Părinţilor Şcoala şi Familia “Mihail Sturdza” Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a „Semicentenarului Şcolii Tehnice din cadrul Colegiului
Tehnic Mihail Sturdza Iaşi” cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea din 1966, în perioada 10-11 noiembrie 2016, la Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” Iaşi şi Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri" Iaşi

Document hotărâre:

privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor pentru finanţarea cheltuielilor cu plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă din judeţul Iaşi, pentru anul 2016, abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 391/2015 şi abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 34/2016

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016

Document hotărâre:

privind achiziţia de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Comunei Lespezi în vederea premierii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lespezi