Hotărâri ale sedinţei din data de 22-07-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 26 mai 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 iunie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru mandatul 2016-2020

Document hotărâre:

privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST - A.D.I.E., în mandatul 2016-2020