Hotărâri ale sedinţei din data de 24-06-2016


Document hotărâre:

privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind validarea mandatelor consilierilor județeni în Consiliul Județean Iași

Document hotărâre:

privind constituirea Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind alegerea în funcția de Președinte al Consiliului Județean Iași a domnului consilier județean Popa Maricel

Document hotărâre:

privind alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind stabilirea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași pentru mandatul 2016-2020, precum și numărul de membri pe fiecare comisie