Hotărâri ale sedinţei din data de 29-03-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 10 martie 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Unităţii Medico - Sociale Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna"  Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: „DJ207 A lim. jud. Neamţ - Storneşti - intersecţie cu DJ 282 E - Pietruire, km 29+595 - 34+400 şi Reabilitare asfaltare km 34+400 + 38+400 Etapa I. km 34+400 - km 38+400”

Document hotărâre:

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: “Reabilitarea tronsonului DJ248D Păun - Tomeşti - DN28 cuprins între km 11+845 + 15+482 , Etapa 1: km 13+482 +- 15+482"

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului  Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei „ZONA METROPOLITANĂ IAŞI" pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC FILA COMPANY SRL, a două licenţe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele:

 1. Iaşi (Capăt C.U.C.)- Iaşi (Mircea cel Bătrân) - Banu (SC FARMEXPERT D.C.I. SRL)
 2. Iaşi (Capăt C.U.C.) - Iaşi (Tătăraşi) - Banu (SC FARMEXPERT D.C.I. SRL)
Document hotărâre:

privind atribuirea a şaptesprezece licenţe de traseu către SC TRANSDARA SA în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele:

 1. laşi (Poitiers - U.M. Jandarmi) - Lunca Cetăţuii - Cug I - Str. Libertăţii -Mircea cel Bătrân - Pţa A.C.B. - Capăt Dacia - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 2. laşi (Poitiers - U.M. Jandarmi) - Rond Bucium - Bd. Socola - Casa Sindicatelor -A.C.B. Minerva -A.C.B. Zimbru - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 3. Tomeşti - Holboca - I)ancu - Iaşi (str. V. Lupu) - Tg. Cucu - Bd. Independenţei - Str. Păcurari - Rond Păcurari - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 4. laşi (Doi Băieţi) - Bd. Metalurgiei - T. Vladimirescu - Pd. Roş - Podu de Piatră -Gara - Billa - Rond Canta - Leţcani ( LEAR CORPORATION SRL);
 5. laşi (Doi Băieţi) - V. Lupu - Bucsinescu - Elena Doamna - Bd. Independenţei - Bd. Păcurari - Valea Lupului - Leţcani ( LEAR CORPORATION SRL);
 6. laşi (Capăt CUG) - CUG I - Nicolina II - Nicolina I - Şos. Naţională - A.C.B. -Capăt Dacia -Canta - Valea Lupului - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 7. Belceşti - Erbiceni - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 8. Movileni - Iepureni - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 9. Târgu Frumos - Sârca - Leţcani (LEAR CORPORA! ION SRL);
 10. Păuşesti - Cogeasca - Leţcani (LEAR CORPORA I ION SRL);
 11. Popeşti-Podu Iloaiei-Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 12. Totoeşti - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 13. Ruginoasa - Podu lloaiei - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 14. Voineşti - Ilorleşti - Miroslava - Uricani - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 15. Victoria - Cotu Morii - Rediu - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 16. Vlădeni - Popricani - Iaşi -Valea Lupului - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
 17. Româneşti -Podu lloaiei - Leţcani (LEAR CORPORATION SRL);
Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie "Elena Doamna" Iaşi

Document hotărâre:

privind suplimentarea statului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi - Episcopia Moldovei, pentru Parohia "Sfânta Treime" din Paşcani, jud. laşi, cu un post neclerical de îngrijitor clădiri

Document hotărâre:

privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Document hotărâre:

pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi pentru indicatorul PM10, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019 aprobat prin HCJ nr.391/2012, modificată prin HCJ nr. 60/2013, HCJ nr.432/2013 şi HCJ nr.218/2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în vederea derulării proiectului „CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE A INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN IAŞI ÎN INTERVENŢIA LA EVENIMENTELE SESIZATE DE CETĂŢENI”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iaşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română  Regiunea 3 Iaşi în vederea derulării proiectului „Creşterea capacităţii de intervenţie operativă şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică laşi. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română Regiunea 3 Iaşi în vederea derulării proiectului „Ghid de vacanţă pentru siguranţa elevilor”

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de Asociaţia Transportatorilor de Persoane din Judeţul Iaşi, SC „Intertranscom" SRL, SC „Anii Turing” SRL, SC "Transmixt Moldova” SRL, SC ”Voion Trans” SRL, SC „Izvoraş” SRL, SC „Farmacom-lmpex” SRL, SC „Rîndunica” SRL, SC „Elas Trans” SRL, SC „Fila Company” SRL, SC „Aprilie” SRL, SC „Auto Confort” SRL, SC „Marius Universal” SRL, SC „Teisa” SRL, SC „Samson International Group” SRL, SC „Auto Dimas” SRL, SC „Viotrans Serv” SRL, SC „Trip” SRL, SC „Trans Expert” SRL, SC „Agape Berszak” SRL pentru revocarea art.39 alin.(4) din anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.376/2014, prin care s-a aprobat modificarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi

Document hotărâre:

pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.51 din 26.02.2016 privind încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA - Despărţământul Mihail Kogălniceanu Iaşi pentru organizarea în parteneriat a Colocviului “ASTRA şi românii din afara graniţelor ţării. Realităţi contemporane” ce se va desfăşura în perioada 8-10 aprilie 2016, la Iaşi şi alocarea sumei de 5600 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală Dionysos pentru realizarea în parteneriat a evenimentelor “Arta care reuneşte; Confluenţe româno-greceşti în poezia modernă; Realizare flashmob” la Iaşi, în perioada 20-21 aprilie 2016 şi alocarea sumei de 800 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru editarea volumului “Cătălina - tradiţii şi continuitate" şi alocarea sumei de 6.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Părinţilor şi Prietenilor din Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri" Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivităţii de premiere a elevilor care au obţinut rezultate deosebite la Concursurile "Micii alecsandrişti" şi "Euclid", în data de 12 aprilie 2016 şi alocarea sumei de 3000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Iubire şi încredere în scopul realizării în parteneriat a Festivalului - Concurs Coral Internaţional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediţia a IV-a, în perioada 1-7 iulie 2016, la Iaşi şi alocarea sumei de 60.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Tinerilor Ieşeni "FEStudIS", ediţia a XV-a, în perioada 18­24 aprilie 2016, la Iaşi şi alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Comunei Cozmeşti pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Internaţional de Fanfare Săteşti, ediţia a Vl-a, Cozmeşti, în perioada 2 aprilie - 30 mai 2016 şi alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind sărbătorirea Zilei Bibliotecarului la Iaşi, ediţia a Vl-a şi acordarea premiilor anuale

Document hotărâre:

privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de Aderare a Comunei Roteşti, jud. Neamţ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS

Document hotărâre:

privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare

Document hotărâre:

privind aprobarea Master Plan-ului actualizat - Sectorul Apă/Apă uzată realizat în cadrul proiectului "Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea lucrărilor - Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul laşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru echipamente şi dotări - Aparat radiologie digital MULTIX FUSION - achiziţionat în cadrul proiectului AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ PROF. DR. NICOLAE OBLU IAŞI, cod SMIS 18650

Document hotărâre:

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2015

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016

Document hotărâre:

privind înlocuirea reprezentantului judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi