Hotărâri ale sedinţei din data de 26-02-2016


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului  verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din data de 29 ianuarie 2016

Document hotărâre:

pentru aprobarea necesarului orientativ de Imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie specials, mamele protejate in centre maternale, precum si pentru persoanele adulte institutionalizate

Document hotărâre:

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering in vederea asigurarii hranei pentru elevii Colegiului Tehnic „Ion Holban" Iasi

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering in vederea asigurarii hranei pentru preFolarii Si elevii Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu" lasi

Document hotărâre:

privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering in vederea asigurarii hranei pentru prescolarii si elevii SeoulGimnaziale Speciale „Constantin Plitinescu" Iasi

Document hotărâre:

privind privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico-Socials Bivolari, cu aplicare de la data de 01.03.2016

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" Iași, cu aplicare de la data de 01.03.2016

Document hotărâre:

pentru acordarea mandatului special reprezentantului Județului Iași în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS privind cererea de aderare a Comunei Sagna din Județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de acțiune comun I.P.J. Iași — A.T.O.P. Iași pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind atribuirea catre S.C. FILA COMPANY S.R.L., a unei licente de traseu in vederea efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: Iasi — Vladeni (S.C. BMTECH S.R.L.)

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și Legii tinerilor nr.350/2006

Document hotărâre:

privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi si Organizatia Patronala AGORA a Societatilor pentru Difuzarea Tipariturilor si a altor Bunuri Culturale din Romania pentru organizarea in parteneriat a unor actiuni culturale si educational-artistice in cadrul Targului de Carte LIBREX, editia a XXIV-a ce se va desf4ura in perioada 09-13 martie 2016, in Atrium Palas Mall Iași si alocarea sumei de 18000 Iei in acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi si Fundatia Calea, Adevarul si Viata —  Revista Cronica Veche pentru organizarea in parteneriat a evenimentului de aniversare a 50 de ani a revistei de cultura Cronica ce se va desla§ura in perioada 26-27 februarie 2016, la Muzeul Unirii si Galeriile de Arta Dana din Iași și alocarea sumei de 6000 lei in acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi si Asociatia Revistei Timpul pentru  organizarea in parteneriat a Campaniei de interes public national/judetean Oamenii Timpului $i a Galei de premiere Oamenii Timpului ce se vor desfasura la Iasi in perioada 1 martie 2016 - 10 decembrie 2016 si alocarea sumei de 45.500 lei in acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi si Asociatia Cultural Sportiva Pro Valores  pentru organizarea in parteneriat a Turneului National "Muzica in Palatele României" ce se va desfapra in perioada 18-21 august 2016 la Palatul Cuza - Muzeul Unirii Iași, Palatul Culturii Iași, Palatul Sturdza —Miclăușeni, Palatul Cuza - Ruginoasa si alocarea sumei de 4000 lei in acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA — Despărțământul Mihail Kogalniceanu Iași pentru organizarea în parteneriat a Colocviului "ASTRA și românii din afara granițelor țării. Realități contemporane" ce se va desfășura în perioada 8-10 aprilie 2016, la Iași și alocarea sumei de 5600 Iei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală Dionysos pentru organizarea în parteneriat a evenimentului "Ziua Internațională a Limbii Materne" - editia a II-a, în data de 25 martie 2016, la Muzeul M. Kogălniceanu din Iași și acordarea sumei de 800 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Convorbiri Literare pentru organizarea în parteneriat a Zilelor Revistei Convorbiri Literare și acordarea sumei de 36.000 lei în acest sens

Document hotărâre:

privind aprobarea solicitării de extindere a obiectului de activitate și a suprafeței concesionate din contractul de concesiune 31287/15.10.2015 privind imobilul situat în Iași, str. Vasile Pogor nr. 4 - Clubul Pogor

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.23/29.01.2016 privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitație publică, a unor imobile din proprietatea publică a Județului Iasi

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1- Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2016

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 34/29.01.2016 privind bugetul general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2016
și rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2016