Hotărâri ale sedinţei din data de 30-12-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 15 decembrie 2015

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019

Document hotărâre:

privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din județul Iași, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019

Document hotărâre:

privind cuantumul total al cheltuielilor privind funcţionarea centrelor de zi din comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Golăieşti, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava, Mogoșești Iași, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti şi Voineşti, precum şi cota parte de finanţare din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019