Hotărâri ale sedinţei din data de 26-11-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 11 noiembrie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 - Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea tăierii arborilor cu vârsta biologic depăşită de pe aliniamentele drumurilor judeţene

Document hotărâre:

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 273/29.09.2015

Document hotărâre:

privind aprobarea preţului mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2016

Document hotărâre:

privind preţurile medii la produsele agricole din judeţul Iaşi, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind tarifele de închiriere lei/oră/400mp a spaţiilor extramuzeale, tarifele de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio — video şi a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind tarifele de cazare la Anexele “Adela Kogălniceanu” şi “Nicolae Gane” ale Muzeului Literaturii Române Iaşi pentru anul fiscal 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea de credite de angajament pe anul 2016 în sumă de 210,652 mii Iei cu TVA pentru obiectivul de investiţii “Centrală termică şi instalaţie de încălzire în corpul de clădire C16 - Dispecer boli interne din cadrul Unităţii Medico-Sociale Răducăneni”

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Unităţii Medico-Sociale Răducăneni

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Colegiului Tehnic ”Ion Holban” Iaşi pentru anul şcolar 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Special “Moldova” Tg. Frumos pentru anul şcolar 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Şcolii Gimnaziale Speciale Paşcani pentru anul şcolar 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Şcolii Gimnaziale Speciale ’’Constantin Păunescu” laşi pentru anul şcolar 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Tehnologic Special ’’Vasile Pavelcu” Iaşi pentru anul şcolar 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Tehnologic ’’Trinitas” Tg. Frumos pentru anul şcolar 2015-2016

Document hotărâre:

privind încheierea unui Acord de Cooperare între Judeţul laşi şi Raionul Hînceşti din Republica Moldova

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean laşi, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către operatorul de transport persoane SC LAUTEMAR SRL, declarat câştigător în urma şedinţei naţionale de atribuire electronică organizată de A.A.D.R. - S.A.E.T. Bucureşti în data de 26.10.2015, pentru traseul cod 133 Liteni - Bălţaţi — Târgu Frumos

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2016

Document hotărâre:

privind aprobarea acordării unui număr de 50 de burse de ajutor social şi 8 burse de merit elevilor Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iaşi, pentru anul şcolar 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi pentru realizarea în parteneriat a evenimentului - Gala premiilor de excelenţă “AD ASTRA” — ediţia a V-a 2015, la Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării evenimentului “Fulgi de bucurie ” - Ediţia II - 2015 şi a cheltuielilor legate de acesta

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 248/29.09.2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi