Hotărâri ale sedinţei din data de 18-09-2015


Document hotărâre:

privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2019

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului — verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 9 septembrie 2015