Hotărâri ale sedinţei din data de 09-09-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 26 august 2015

Document hotărâre:

privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale pe anul 2015, unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării Anexei 1 - Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.184/17.07.2015 privind aprobarea Contractului de credit, Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei şi a Contractului de ipotecă asupra veniturilor şi conturilor aferente finanţării rambursabile contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 128 / 27.05.2015 de aprobare a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la proiectul „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iaşi” - lucrări suplimentare finanţate din economiile POS Mediu

Document hotărâre:

privind aprobarea Maşter - Plan-ului actualizat - Sectorul Apă / Apă uzată, versiunea finală 2014, realizat în cadrul Proiectului ”Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor - Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Iaşi”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015