Hotărâri ale sedinţei din data de 08-07-2015


Document hotărâre:

privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 prevăzută în Hotărârea nr. 227/15.07.2014

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi