Hotărâri ale sedinţei din data de 24-06-2015


Document hotărâre:

prin care se ia act de Ordinul Prefectului nr.151/17.06.2015 şi se menţin în vigoare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110/20.05.2015 pe perioada suspendării mandatului Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 27 mai 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 05 iunie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea actualizării anexelor 1a, 3, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 10, 11, 12, 14, 15b, 16, 17a, 18 și 19 ale Monografiei economico-militare a județului Iași adoptate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 181 din 24.06.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare secție A.T.I., reabilitare și extindere instalații de fluide medicale pentru toate secțiile Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici revizuiți – faza Pth, la obiectivul “Construcție remiză P.S.I.” – Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul “Centrală termică și instalație de încălzire în corpul de clădire C16 – Dispecer boli interne din cadrul Unității Medico Sociale Răducăneni”

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiții “Modificare traseu conductă gaz metan pe amplasamentul C.R.C.H.S. – Galata din Iași, str. Azilului nr.1”

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiții “Realizarea unui nou acces auto și pietonal în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Bucium de pe Str. Păun nr. 70, pe Trecătoarea Păun, Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiții “Reabilitarea corpului de clădire “Spălătorie, uscătorie și depozitul de rufe” din cadrul C.S.C. SF. Andrei Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2014 de către S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului „CAIETE PENTRU ELEVI – editia II”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului „Fii precaut, NU te lăsa înșelat!”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițistilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului „Și TU poți deveni POLIȚIST”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului „Traversarea neregulamentară îți pune viața în pericol!”.

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi.

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Direcția Generală de asistență Socială și protecția Copilului Iași și Asociația AD Plus Iași în vederea derulării proiectului “ECHILIBRU – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași” finanțat prin Programul “Promovarea egalității de gen și a achilibrului între viața profesională și viața privată”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 - 2014.

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii contractului de utilizare a zonei drumului, nr.71/14.05.2015, pentru amenajarea accesului la DN 28A km 17+138 stânga, în vederea realizării drumului de acces la Stația de transfer și sortare Ruginoasa, obiectiv de investiții din cadrul proiectului   “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” Cod SMIS CSNR 32832, între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iași.

Document hotărâre:

privind aprobarea implementării proiectului “Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași” derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în parteneriat cu Fundația "Holt" România ”

Document hotărâre:

privind trecerea, din domeniul public al Județului Iași și administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “SF. MARIA”Iași, în domeniul privat al Județului Iași și administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “SF. MARIA”Iași, a clădirilor situate în Municipiul Iași, str. V.Lupu, nr.62

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru R.A. “Aeroportul” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene “Gh. Asachi” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenției cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Zi “Stejarul” str. Stejar nr.28 din municipiul Iași, aferentă proiectului “ECHILIBRU – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași”

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Trifești – Consiliul Local Trifești în scopul realizării proiectului – “Tradiții și obiceiuri Românești specifice zonei Trifești, județul Iași 2015”, ediția a III-a ce se va desfășura în data de 19 iulie 2015 în comuna Trifești, județul Iași

Document hotărâre:

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 334 din data de 21.11.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Reabilitare Drum Județean DJ 208I tronsonul Gura Bădiliței – Crivești – Vânători”

Document hotărâre:

privind predarea drumului comunal DC 15 tronson I, km 0+000 – 0+900  si tronson II, km 0+900 – 3+600 catre comuna Aroneanu