Hotărâri ale sedinţei din data de 05-06-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 20 mai 2015

Document hotărâre:

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.35/14.02.2015 privind mandatarea unui reprezentant al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul Adunării Generale a societăţii IAŞI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Aeronautică Română în vederea organizării în data de 14 iunie 2015 a evenimentului intitulat „AeroDrive Show - Iaşi 2015”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015