Hotărâri ale sedinţei din data de 27-05-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 aprilie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014 de către Regia Autonomă Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Filarmonicii de Stat ”Moldova” Iaşi

Document hotărâre:

privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului Club Pogor, situat în Iaşi, str. Vasile Pogor nr.4

Document hotărâre:

privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către S.C. VIO-TRANS SERV S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: Iaşi - Leţcani (S.C. FONDAL INTERNAŢIONAL S.RL.)

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 64 din 27.02.2014 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr.132 din 24.04.2014

Document hotărâre:

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.102 din 29.04.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul laşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi în scopul realizării Festivalului Tinerilor Ieşeni “FESTUDIS” în sensul că perioada de desfăşurare a evenimentului este 5-17 mai 2015 la Iaşi

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului, proprietate publică a Judeţului Iaşi, în suprafaţă de 1385 mp, situat în Iaşi, str. Codrescu nr.6 către Institutul Regional de Oncologie laşi

Document hotărâre:

privind aprobarea solicitării de prelungire a folosinţei gratuite în favoarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca a pavilioanelor K şi L cu terenul aferent în suprafaţă de 2500 mp din Iaşi, str. Codrescu nr.6

Document hotărâre:

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Iaşi a imobilului cabină alimentare cu combustibil din administrarea R.A. AEROPORTUL Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.03.2015

Document hotărâre:

privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal

Document hotărâre:

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la proiectul „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iaşi” - lucrări suplimentare finanţate din economiile POS Mediu

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare pentru persoanele adulte cu handicap Iaşi

Document hotărâre:

privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Protocolului între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi privind cooperarea interinstituţională prin furnizarea de către părţi în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor solicitate, necesare implementării şi atingerii obiectivelor proiectului „Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, Judeţul Iaşi”, cod SMIS 48439

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Protocolului între Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi privind asigurarea accesului gratuit al Consiliului Judeţean Iaşi la informaţiile privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat, prin serviciul web „RECOM WS” al ONRC, necesare implementării şi atingerii obiectivelor proiectului „Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, Judeţul laşi”, cod SMIS 48439

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Comuna Gropniţa - Consiliul Local Gropniţa în scopul realizării Festivalului Folcloric Dulce Mândră Moldoveancă ce se va desfăşura în perioada 15- 16 august 2015 în sat Mălăeşti, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Federaţia Academică a Oamenilor de Ştiinţă în scopul realizării în parteneriat a celui de-al Xl-lea Simpozion Ştiinţific Internaţional “D.I. Mangeron - Anastasie Başotă - Avram Iancu - Nicolae Oiţă - Vasile Goldiş ”, ce se va desfăşura în perioada 22-25 iunie 2015 în Aula “Gheorghe Asachi” a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Societatea Română de Neurochirurgie în scopul realizării celui de-al 41-lea “Congres al Societăţii Române de Neurochirurgie” şi a “Cursului Francez de Neurochirurgie” ediţia a XX-a, ce se vor desfăşura în perioada 3-6 iunie 2015 la Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Comuna Ruginoasa - Consiliul Local Ruginoasa şi Centrul Cultural Ruginoasa în scopul realizării proiectului - Tabara de creaţie pentru elevi “COMORI LĂUNTRICE” ce se va desfăşura în perioada 1-15 iulie 2015 etapa I şi 1-15 august 2015 etapa II la Centrul Cultural Ruginoasa, Muzeul Memorial Al. I. Cuza şi Biserica Domnească Ruginoasa

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Comuna Ruginoasa - Consiliul Local Ruginoasa şi Centrul Cultural Ruginoasa în scopul realizării proiectului Târgul Meşterilor Populari ce se va desfăşura în perioada 25-26 iulie 2015 la Centrul Cultural Ruginoasa şi Muzeul Memorial AL I. Cuza

Document hotărâre:

privind mandatarea unui consilier judeţean ca reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Asocierea în Participaţiune a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.205/02.08.2012 de aprobare a preluării mandatului administratorului S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. de către Consiliul Judeţean Iaşi, completarea obiectului de activitate al societăţii cu codul CAEN 8110 CAEN rev. 2- activităţi de servicii suport combinate şi aprobarea modificării şi completării actelor constitutive ale societăţii