Hotărâri ale sedinţei din data de 29-04-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 27 martie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2014 de către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

Document hotărâre:

privind însuşirea în domeniul privat al judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a două terenuri situate în municipiul laşi, str Ipsilante nr.19

Document hotărâre:

privind reactualizarea domeniului public al judeţului laşi aflat în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii contractului de utilizare a zonei drumului, între Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. - Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru amplasarea subterană a conductei de gaze naturale în zona de siguranţă a DN 28, în vederea realizării extinderii reţelei de distribuţie gaze naturale pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului “Transagropolis Transfrontier Agribusiness Support” Cod MIS ETC 1132

Document hotărâre:

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 - 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea Convenţiei de Asociere referitoare Ia închiderea Centrului de plasament din cadrul Centrului de Servicii Sociale ”Târgu Frumos”, judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2015”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia “SHARING LOVE” în scopul realizării expoziţiei “My Colorful World” în perioada 27 mai - 1 iunie 2015 la Centrul Cultural Român din Viena, Austria

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi în scopul realizării Festivalului Tinerilor Ieşeni “FESTUDIS” în perioada 5-7 mai 2015 la Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Iubire şi încredere în scopul realizării Festivalului - Concurs Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu, ediţia a III-a, în perioada 1-6 iulie 2015 la Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 - Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2015

Document hotărâre:

pentru modificarea elementelor de identificare a drumului judeţean DJ 207 M stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 368 din data de 18 decembrie 2014 privind schimbarea încadrării unor drumuri comunale în categoria drumurilor judeţene

Document hotărâre:

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2015 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (exclusiv proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a Ghidului solicitantului

Document hotărâre:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.89/27.03.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Municipiul Iaşi - Consiliul Local al Municipiului Iaşi în calitate de Parteneri şi Asociaţia Compania FaPt - Fabrica de Artă şi Producţie Teatrală în calitate de Organizator pentru realizarea Festivalului Internaţional de
Muzică Elecronică şi Arte vizuale “ElectroLive Session 2015”, ediţia a III-a, la CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr.88 din data de 27.03.2015 privind aprobarea organizării evenimentului Iaşi County - Open for Business şi participării Judeţului laşi - Consiliului Judeţean laşi în perioada 2-5 iulie 2015 Ia Expoziţia Universală EXPO Milano 2015, Italia, respectiv bugetul aferent acestora