Hotărâri ale sedinţei din data de 02-03-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 14 februarie 2015

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a Programului de investiţii, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind necesitatea certificării unui Sistem de Management de Mediu  (ISO 14001) și a unui Sistem de Management al Securității și Sănătății în Muncă (Ocupaționale-OHSAS 18001)