Hotărâri ale sedinţei din data de 14-02-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de  27 ianuarie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Soluție cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Alimentare cu energie electrică Terminal de Pasageri T3 situat în Municipiul Iași, str. Moara de Vânt, nr.34, aparținând R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind declasificarea sectorului de drum județean DJ 249: Șendreni- Frăsuleni- Sculeni, din comuna Victoria, jud. Iași și trecerea acestuia în categoria drumurilor comunale

Document hotărâre:

privind acoperirea integrală a alocației zilnice de hrană a elevilor care locuiesc în internatele școlare asistați de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare a managementului și a comisiei de soluționare a contestațiilor la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași pentru activitatea desfășurată în anul 2014

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași

Document hotărâre:

privind mandatarea unui reprezentant al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Document hotărâre:

privind bugetul general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2015

Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017

Document hotărâre:

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G. ); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general, pe anul 2015 și estimări 2016-2017

Document hotărâre:

privind privind cuantumul total al cheltuielilor privind funcționarea centrelor de zi din comunele Andrieșeni, Ciurea, Coarnele Caprei, Cotnari, Fântânele, Heleșteni, Ion Neculce, Lungani, Miroslava, Mogoșești Iași, Ruginoasa, Scobinți, Tomești și Voinești, precum și cota parte de finanțare din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii și angajării sumelor necesare pentru încheierea Acordului Cadru privind lucrările de întreținere pe timp de vară la drumurile județene pentru anii 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea suplimentării cu un post neclerical de dascăl pentru Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, Parohia “Sfânta Treime” Pașcani și finanțarea acestuia din bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea suplimetării cu un post neclerical de muncitor pentru Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, Parohia “Înălțarea Domnului” Tg. Frumos și finanțarea acestuia din bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași

Document hotărâre:

privind acordarea mandatului de reprezentare a Consiliului Județean Iași în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 8545/99/2014 aflat pe rolul Tribunalului Iași