Hotărâri ale sedinţei din data de 27-01-2015


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 18 decembrie 2014

Document hotărâre:

privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași pentru anul școlar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret  „Luceafărul” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării și alocarea fondurilor pentru obiectivul de investiții “Centrală termică  și instalație încălzire în corpul de clădire C16 - Dispecer boli interne din cadrul Unității Medico-Sociale Raducăneni”

Document hotărâre:

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investitii pentru anul 2015 ale SC ApaVital SA Iași și estimării pentru anii 2016 - 2017

Document hotărâre:

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al SC Tehnopolis SRL Iași și estimării pentru anii 2016 - 2017

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Liceului Special ”Moldova” Târgu Frumos

Document hotărâre:

privind actualizarea cu indicele preţurilor de consum a tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC LAUTEMAR SRL în vederea efectuării  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: Ruginoasa – Tg.Frumos(SC EUROTEX COMPANY SRL)

Document hotărâre:

privind privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene (A.R.E) pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Asociației Regiunilor Europene Viticole (AREV) pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Asociației ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory- pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuției Județului Iași - Consiliul Județean Iași la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizației  Judeţului Iaşi- Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi,  în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizației  Judeţului Iaşi - Consiliul Județean Iași la bugetul Asociaţiei  „Centrul de Promovare Turistică” Iaşi, în calitate de membru fondator, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi,  în calitate de membru fondator al Asociaţiei „ZONA METROPOLITANĂ IAŞI” pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 357/05.12.2014

Document hotărâre:

privind completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 159/30.05.2014 prin care s-a aprobat proiectul “Educația – șansa de a-ți scrie propriul viitor” și a cheltuielilor legate de acesta în care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași este Partener

Document hotărâre:

privind atribuirea suprafeței de 1.385 mp teren în Iași, strada Codrescu nr. 6, către INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

Document hotărâre:

privind aprobarea suportării din bugetul local al județului Iași- Consiliul Județean Iași pentru anul 2015 a tranșei de 20% din valoarea proiectului european ERASMUS+ ”Realizarea dimensiunii europene a școlii prin integrarea de modele europene în școlarizarea copilului cu dizabilități” în sumă de 47,62 mii lei, echivalentul a 10.816 euro la un curs de 4,4020 lei/ euro, până la recuperarea acesteia de la finanțator pentru Școala Gimnazială Specială Pașcani

Document hotărâre:

privind aprobarea Listei de condiții – Sistem de management integrat al deșeurilor  în județul Iași, aferentă unei finanțări rambursabile contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare conform Pre-Acordului de finanțare nr. 1846/05.02.2014, pentru realizarea proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013