Hotărâri ale sedinţei din data de 18-12-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de  12 decembrie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de  15 decembrie 2014

Document hotărâre:

privind schimbarea încadrării unor drumuri comunale în categoria drumurilor județene

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică pentru atribuirea Acordului Cadru privind lucrările de întreținere curentă pe timp de vară la drumurile județene pentru anii 2015-2016

Document hotărâre:

privind introducerea Anexei 8 – Alte cheltuieli de investiții – credit de angajament pe anul 2015 în Programul de lucrări drumuri și poduri  al Direcției Judedețen de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici - la obiectivul de investiție “Construirea unui drum perimetral” la R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și  indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție “Grup pompe de incendiu împreună cu grup electrogen propriu și vas de expansiune de 6 mc” la R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 42.436,91 mii lei, din excedentul bugetului local al Județului Iași - Consiliului Județean Iași pe anul 2015 pentru finanțarea obiectivelor de investiții; “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași Extras din SF, în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modulul I – etapa intermediară – Pistă 2400m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave și terminal pasageri”, “Construire remiză P.S.I. – Aeroportul Iași ”, “Freză pentru zăpadă (cap tractor cu pluig de zăpadă)”

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitatec și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție “Alimentare cu energie termică a corpului de clădire din unitatea medico social Bivolari în care funcționează cabinetele medicale

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și  indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție “Transformarea destinației magazie de material în sală de sport multifuncțională din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Sf. Maria Cozmești” Județul Iași

Document hotărâre:

privind modificarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.221/28 iunie 2013

Document hotărâre:

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Institutului de Psihiatrie Socola Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași-Consiliul Județean Iași “Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului “SIGURANȚA TA CONTEAZĂ” în perioada decembrie 2014 – septembrie 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2015 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru derularea proiectului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE A INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN IAȘI ÎN INTERVENȚIA LA EVENIMENTELE SESIZATE DE CETĂȚENI”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 22.000 lei pentru anul 2015 necesar pentru întocmirea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru propunerea de proiect „ECHILIBRU – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași”, propus spre finanțare prin programul „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării din excedentul bugetului Consiliului Județean Iași pe anul 2015 a sumei  de 37, 63 mii lei și a creditelor de angajament pe anul 2015 în valoare de 37,63 mii lei necesare proiectului “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C , DJ 282, DJ 282B, Iasi – Botoşani”

Document hotărâre:

privind aprobarea taxelor locale  pentru anul fiscal 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea taxelor speciale si tarifele pentru anul fiscal 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către unitățile de asistență medico - sociale și/sau a susținătorilor legali ai acestora, la Unitățile de Asistență Medico - Sociale Bivolari și Răducăneni, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public al Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 33 din data de 30.01.2014 privind aprobarea formei Pre-Acordului de finanţare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 7,5 milioane de Euro, mandatarea domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi- Cristian Mihai ADOMNIŢEI să semneze Pre-Acordul de finanţare cu B.E.R.D şi constituirea unei Comisii de negociere a acordului/ contractului de finanţare rambursabilă între Judeţul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în vederea obţinerii unei finanţări rambursabile pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007- 2013

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită a unui imobil către Curtea de Apel Iași

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită a unui imobil către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

Document hotărâre:

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al județului Iaș

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei preliminate al bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.12.2014

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru mediu al județului Iași pentru perioada 2014-2018