Hotărâri ale sedinţei din data de 05-12-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 05.12.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament necesar realizării lucrărilor de construcții în anul 2015 pentru creșterea capacității portante pe DJ 248 între km 4+345 - 7+670 în cadrul obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iași - Vaslui", cod SMIS 964

Document hotărâre:

privind modificarea bugetului ferent proiectului "Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II"

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 - Reparații curente - Sume defalcate din TVA pentru drumuri și Anexei 2 - Reparații curente - venituri proprii C.J. Iași din Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între județul Iași - Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iași pentru realizarea în parteneriat a evenimentului "Gala premiilor de excelență AD ASTRA" la Iași

Document hotărâre:

privind organizarea evenimentului "Fulgi de bucurie" - Ediția I și a cheltuielilor legate de acesta

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului generak al Județului Iași - consiliul Județeam Iași pe anul 2014