Hotărâri ale sedinţei din data de 21-11-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de  31 octombrie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2015 în sumă de 84,37 mii lei pentru obiectivul de investiții “Montare grup electrogen de 45 kVA” la Centrul Militar Zonal Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2015 în sumă de 171,27 mii lei pentru obiectivul de investiții “Modul de pompare și recirculare agent termic” la Centrul Militar Zonal Iași

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparatii curente – Sume defalcate din TVA pentru drumuri din Programul de lucrari drumuri si poduri al D.J.A.D.P. Iasi pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Reabilitare drum județean DJ 208 I, tronsonul Gura Bâdiliței – Crivești - Vânători“

Document hotărâre:

privind aprobarea sumei de 21,21 mii lei (echivalentul la 4800 de euro la un curs de 4,4192 lei/euro) drept credit de angajament pentru anul 2015, pentru Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, reprezentând tranșa de 20% din valoarea proiectului multilateral Comenius “iPhoto-myPhoto”, până la recuperarea acesteia de la finanțator

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași pentru anul școlar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani pentru anul școlar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Școlii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Iași pentru anul școlar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Special “Moldova” Tg. Frumos pentru anul Școlar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Liceului Tehnologic “Trinitas” Tg. Frumos pentru anul școlar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iași pentru anul școlar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.167 din 30.05.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul „SEMNALIZĂRI LA INTRĂRI RUTIERE PE DRUMURILE JUDEȚENE ȘI NAȚIONALE ÎN JUDEȚUL IAȘI, PRIN PANOURI DE SEMNALIZARE"

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2015 în sumă de 675,00 mii lei pentru obiectivul de investiții “Semnalizări la intrări rutiere pe drumurile județene și naționale în județul Iași, prin panouri de semnalizare”

Document hotărâre:

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.41 Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea prețului mediu la masa verde de pe pajiști din județul Iași pentru recolta anului 2015

Document hotărâre:

privind prețurile medii la produsele agricole din județul Iași pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind tarifele de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu”  și ”Nicolae Gane” ale Muzeului Literaturii Române Iaşi pentru anul fiscal 2015

Document hotărâre:

privind tarifele de închiriere/oră/zi a spațiilor expoziționale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Literaturii Române Iași, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Literaturii Române Iași, pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Revistei Timpul pentru realizarea în parteneriat a evenimentului Gala Oamenii Timpului, la Iași, ediția I

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală DIONYSOS în scopul realizării în parteneriat a Festivalului Minorităților  ” Împreună în Iași ”, ediția a VI-a

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași în vederea organizării în parteneriat a evenimentului “Zilele învățământului special și special integrat ieșean ” la Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului “Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Iași – pregătirea proiectului de construcție” și a cheltuielilor aferente