Hotărâri ale sedinţei din data de 31-10-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de  16 octombrie 2014

 

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții ale S.C. APAVITAL S.A. Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente – Sume defalcate din TVA pentru drumuri și Anexei 2 – Reparații curente – venituri proprii Consiliul Județean Iași din Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani, a imobilului ( teren = 2246 mp + construcție  = 466 mp ) situat în Iași, strada Codrescu nr.6, către Colegiul Național “GARABET IBRĂILEANU” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Drum de acces la Stația de transfer și sortare Ruginoasa, inclusiv intersecția cu DN 28A km 17+138 stânga”

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.433/20.12.2013 privind atribuirea licențelor de traseu către operatorii de transport persoane declarați câștigători în urma ședinței de atribuire electronică din 18.12.2013 organizată de C.N.M.S.I. București, pentru traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, modificată prin HCJ nr.132/24.04.2014

Document hotărâre:

privind atribuirea licențelor de traseu către operatorii de transport persoane, declarați câștigători în urma ședinței naționale de atribuire electronică din data de 17.10.2014, organizată de A.A.D.R. – S.A.E.T. București, pentru traseul cod 83 Hârlău – Belcești – Focuri și traseul cod 104 Târgu Frumos – Războieni - Prigoreni

Document hotărâre:

privind componența Comisiei paritare de emitere a propunerilor de atribuire a traseelor de transport public județean de persoane prin curse regulate pe raza județului Iași pe baza atribuirii traseelor prin sistemul electronic național

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia “Pro Ruralis IAŞI” în scopul continuării proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi”

Document hotărâre:

privind aprobarea cheltuielilor care se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2014

Document hotărâre:

privind solicitarea de trecere din domeniul public al județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea R.A. “Aeroportul” Iași a imobilului în suprafață de 211 mp, situat în municipiul Iași, Cazarma 568, str. Aeroportului nr.2, număr cadastral 146448, UAT Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași la data de 30.09.2014

Document hotărâre:

privind completarea art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.191/24.06.2014 privind aprobarea proiectului “ECHILIBRU – sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași”, propus spre finanțare prin programul “Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, și a cheltuielilor legate de acesta

Document hotărâre:

privind aprobarea organizării evenimentului Târgul de Crăciun din Iași, acordului de parteneriat încheiat cu S.C. Ermes Holding S.R.L., Camera Agricolă Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași, precum și a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifului de închiriere a căsuțelor din lemn pentru Târgul de Crăciun, organizat în perioada 12 – 23 decembrie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Studioul Teritorial de Televiziune Iași (TVR Iași) în vederea realizării în parteneriat a proiectului “TVR Iași 23: Iași-Chișinău-Cernăuți”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și  Asociația  SHARING LOVE în scopul realizării expoziției “Colours of my soul” - Washington, SUA

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.193 din 24.06.2014 privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația de Relații Internaționale “Est - Democrația”; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Prisăcani;  Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Belceşti; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Orașului Hîrlău; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Trifești; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuţi în vederea organizării unor manifestări culturale   

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014