Hotărâri ale sedinţei din data de 16-10-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 30 septembrie 2014

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a influențelor asupra procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2014

Document hotărâre:

privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale pe anul 2014, comunelor din județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași șiInspectoratul Școlar Județean Iași în vederea organizării Galei Excelenței în Educație – Ediția a III-a; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală Dionysos în vederea organizării evenimentului "28 Octombrie, Ziua marelui NU", sărbătoarea națională a Greciei

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparaṭii curente – Sume defalcate din TVA pentru drumuri ṣi Anexei 5 Reparaṭii curente – venituri proprii D.J.A.D.P. Iaṣi din Programul de lucrări drumuri ṣi poduri pentru anul 2014 al D.J.A.D.P. Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014