Hotărâri ale sedinţei din data de 30-09-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de  28 august 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de  01 septembrie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de  11 septembrie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare pentru R.A. Aeroportul Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobare indicatori tehnico – economici la obiectivul “MODERNIZARE PRIN ÎMBRĂCĂMINȚI BITUMINOASE UȘOARE PE D.J. 249 TRIFEȘTI – HERMEZIU KM.0+000-5+650 (Deviz General reactualizat – faza P.th.) și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea MASTER PLAN-ului pentru drumurile județene și comunale din județul Iași în perioada 2014-2020

Document hotărâre:

privind solicitarea de trecere din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Județului Iași și în administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a porțiunii de Drum Județean DJ 208 cuprinsă între km 0+000 și km 1+945

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 4 – Obiective de investiții în continuare  - venituri proprii CJ Iași și introducerea Anexei 6 – Obiective de investiții – venituri proprii DJADP Iași  și Anexei 7 – Credit de angajament 2015 – 2017  în Programul de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Document hotărâre:

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Iaşi în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională în anul şcolar 2014-2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Iaşi pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 - 2020

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul “Consolidare şi Reabilitare clădire şcolară (Corp B) centrală termică, magazie, (atelier şcoală) – Şcoala Gimnazială Specială Paşcani”

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării și alocarea fondurilor pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie termică a corpului de clădire în care funcționează cabinete medicale la Unitatea  Medico Socială Bivolari”

Document hotărâre:

privind aprobarea acordării unui de 31 de burse de ajutor social și 9 burse de merit pentru anul școlar 2014 – 2015 la Colegiul Tehnic Ion Holban Iași

Document hotărâre:

privind atribuirea unei licențe de traseu către SC LAUTEMAR SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul: HÂRLĂU – TG. FRUMOS (SC EUROTEX COMPANY SRL)

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în sumă de 2.221,26 mii lei pe anul 2015 pentru obiectivul de investiţii “Hangar elicopter S.M.U.R.D.”

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași pentru anul 2015

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Municipiul Iași – Consiliul Local Iași în calitate de Parteneri și Asociația Chinologică Metropolitană a județului Iași (A.Ch.M. Iași), în calitate de Organizator pentru realizarea evenimentului “CUPEI MOLDOVEI” în perioada 15-16 noiembrie 2014, la “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”

Document hotărâre:

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 196/24.06.2014 de aprobare a organizării unui Seminar / Wokshop în cadrul Open Days 2014 – Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 6-9 octombrie 2014 și a bugetului seriei de evenimente incluse în calendarul Săptămânii Europene a Orașelor și Regiunilor

Document hotărâre:

privind solicitarea de prelungire a termenului de valabilitate cu un an a Protocolului nr. 7794/2008 privind predarea în folosință Unității Speciale de Aviației Iași UM 0972 a unui teren aflat în proprietatea publică a Județului Iași și administrarea R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind atribuirea în folosință gratuită a 4 camere în suprafață totală de 81,19 mp situate la etajul I al clădirii Corp A – situată în Iași, Șos. Bucium nr. 80, către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Iași -  Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Poublică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului “GHIDURI DE BUZUNAR PENTRU SIGURANȚA PERSONALĂ” în perioada octombrie – decembrie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași -  Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Poublică Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași în vederea derulării proiectului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE A INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN IAȘI ÎN INTERVENȚIA LA EVENIMENTELE SESIZATE DE CETĂȚENI”

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Activitatea Economică ( A.E.) al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pentru anul 2014 şi estimări 2015 – 2016

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile formulată de domnul Podea Dănuț împotriva Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 263/28.08.2014 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru numirea domnului Podea Dănuț în funcția contractuală de conducere de șef serviciu al Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA); Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Ruginoasa; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Centrul Multimedia Teatru Fix; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Universul Prieteniei în vederea organizării unor manifestări culturale la Iași.

Document hotărâre:

pentru modificarea componenței comisiei de evaluare finală stabilită prin Hotărârea nr. 255/28.08.2014 privind numirea comisiei de evaluare finală a managementului Școlii Populare de Arte “ Titel Popovici” Iași, exercitat de domnul Traian Mocanu în baza contractului de management și a comisiei de soluționare a contestațiilor

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Județului Iași - Consiliului Județean Iași  la Conferința Internațională “Viitorul Aviației în Europa de Est” care va avea loc la Iași în perioada 19-20 noiembrie 2014 și a cheltuielilor  aferente