Hotărâri ale sedinţei din data de 01-09-2014


Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2018

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente finanțate din sume defalcate din TVA; Anexei 2 – Reparații curente – venituri proprii CJ Iași și Anexei 4 – Obiective de investiții în continuare – venituri proprii CJ Iași în Programul de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2014 al D.J.A.D.P. Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G), Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, cuantumul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 şi estimări 2015-2016

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Uniunea Scriitorilor din România;Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Filiala Iași – Moldova a Ligii Scriitorilor Români  în vederea organizării unor manifestări culturale la Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea participării domnului Victorel LUPU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași la al doilea eveniment din cadrul programului Invest în Iași, ce va avea loc la Viena, Austria, în data de 23 septembrie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Lespezi în vederea premierii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Lespezi

Document hotărâre:

privind modificarea și corectarea erorilor constatate în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 199/15.07.2014 privind modificarea Anexei 2 și Anexei 3 la Programul de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2014 al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași