Hotărâri ale sedinţei din data de 28-08-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de  14 august 2014

Document hotărâre:

de respingere a  proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico – Socială Bivolari

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament în sumă de 2090,56 mii lei pe anul  2015 la obiectivul “Reparații capitale fațadă clădire Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție “Modernizarea parcării și spațiilor verzi – Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Sf. Maria Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare și modernizare - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” (deviz general revizuit – faza Pth)

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare lift nr.79495, Nr.de evidență ISCIR IS 137, instalat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – PR 990.1944-0”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare lift nr.79431, Nr.de evidență ISCIR IS 136, instalat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – PR 990.1940-0”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare lift nr.79453, Nr.de evidență ISCIR IS 158, instalat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – PR 990.1939-0”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare lift nr.79454, Nr.de evidență ISCIR IS 204, instalat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – PR 990.1938-0”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare lift nr.79512, Nr.de evidență ISCIR IS 205, instalat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – PR 990.1941-0”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare lift nr.79494, Nr.de evidență ISCIR IS 206, instalat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – PR 990.1943-0”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare lift nr.79511, Nr.de evidență ISCIR IS 207, instalat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – PR 990.1942-0”

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2014”

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici la obiectivul “Construire hangar elicopter S.M.U.R.D.”

Document hotărâre:

privind atribuirea licenței de traseu către operatorul de transport SC YULKOS SERV SRL, declarat câștigător în urma ședinței naționale de atribuire electronică din 08.08.2014, organizată de A.A.D.R. – S.A.E.T. București, pentru traseul cod  146 Vascani – Rugionasa – Pașcani din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, în conformitate cu Propunerea Comisiei paritare de emitere a propunerilor de atribuire

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de SC Transtin SRL pentru anularea poziției 60 – traseul cod 085 Hîrlău – Deleni – Leahu – Nacu din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.218/15.07.2014 privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin HCJ nr.391/2012, modificată prin HCJ nr.60/2013 și HCJ nr.432/2013

Document hotărâre:

privind trecerea, din domeniul public al Județului Iași și administrarea Unității Medico Sociale Răducăneni în domeniul privat al Județului Iași și administrarea Unității Medico Sociale Răducăneni, a trei clădiri situate în comuna Răducăneni, Județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical de stomatologie, situat în incinta Unității Medico Sociale Bivolari

Document hotărâre:

privind trecerea, din administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, a două clădiri din imobilul proprietate publică a județului Iași, situat în comuna Hălăucești, județul Iași și diminuarea suprafeței din acest imobil atribuită Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere ANTIDROG Iași

Document hotărâre:

privind numirea comisiilor de evaluare finală a managementului Școlii Populare de Arte “ Titel Popovici” Iași, exercitat de domnul Traian Mocanu în baza contractului de management și a comisiei de solutionare a contestațiilor

Modificată prin HCJ nr. 303 din 30.09.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași, exercitat de domnul Traian Mocanu în baza contractului de management

Document hotărâre:

privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de management pentru Școala Populară de Arte “ Titel Popovici” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de management pentru Școala Populară de Arte “Titel Popovici” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea caietului de obiective, în vederea organizării concursului de management pentru Școala Populară de Arte “Titel Popovici” Iași

Document hotărâre:

privind plata contribuției Județului Iași – Consiliul Județean Iași la patrimoniul CLUSTERULUI REGIONAL INOVATIV DE IMAGISTICĂ MOLECULARĂ ȘI STRUCTURALĂ NORD – EST IMAGO - MOL

Document hotărâre:

privind instituirea regimului de protecție și conservare a arborilor cu valoare deosebită de pe teritoriul județului Iași

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2018

Document hotărâre:

de respingere a proiectului de hotărâre privind numirea domnului PODEA DĂNUȚ în funcția contractuală de conducere de șef serviciu al Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași