Hotărâri ale sedinţei din data de 14-08-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 15.07.2014

Document hotărâre:

pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.414/02.12.2013 privind aprobarea realizării proiectului „Dezvoltarea şi Modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Extras din S.F., în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modul I – etapa intermediară Pista 2400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave şi terminal pasageri” şi a cheltuielilor legate de proiect

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi -  Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2014 şi estimări 2015-2017

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G), Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, cuantumul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 şi estimări 2015-2016