Hotărâri ale sedinţei din data de 30-05-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului de plen din data de 24 aprilie 2014

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 2 - Reparații curente – venituri proprii CJ Iași din Programul de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2014

Modificată prin HCJ nr. 199 din 15.07.2014

Document hotărâre:

privind introducerea Anexei 3 – Alte cheltuieli de investiții – venituri proprii CJ Iași și Anexei 4 – Obiective de investiții în continuare – venituri proprii CJ Iasi în Programul de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2014

Modificată prin HCJ nr. 199 din 15.07.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare lift Nr.71728, Nr. evidență ISCIR IS 266, instalat la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare lift Nr.76316, Nr. evidență ISCIR IS 769, instalat la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare lift Nr.71815, Nr. evidență ISCIR IS 265,  instalat la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare lift Nr.71814, Nr. evidență ISCIR IS 267,  instalat la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 98,32 mii lei, din bugetul Județului Iași -  Consiliul Județean Iași pe anul 2014, pentru obiectivul „Reabilitare lift  Nr. 71728, Nr. evidenţă  ISCIR IS 266, instalat la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 122,76 mii lei, din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2014, pentru obiectivul „Reabilitare lift  Nr. 71814, Nr. evidenţă  ISCIR IS 267, instalat la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 131,56 mii lei, din bugetul Județului Iași -  Consiliul Judetean Iași pe anul 2014, pentru obiectivul „Reabilitare lift  Nr. 71815, Nr. evidenţă  ISCIR IS 265, instalat la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi”

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 155,72 mii lei, din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2014, pentru obiectivul „Reabilitare lift  Nr. 76316, Nr. evidenţă  ISCIR IS 769, instalat la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Vodă ” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului “Educația – șansa de a-ți scrie propriul viitor” și a cheltuielilor legate de acesta în care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași este Partener

Document hotărâre:

pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2013 de către SC TEHNOPOLIS SRL Iași

Document hotărâre:

privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Lucaci Mihai și numirea domnului Benone Ioan Tofan șef serviciu interimar al Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași

Document hotărâre:

privind numirea doamnei Tisan Maria – Carla în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani

Document hotărâre:

pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii și reabilitării Clubului POGOR de către Muzeul Literaturii Române, imobil aflat în proprietatea publică a județului Iași și în administrarea Muzeului Literaturii Române Iași, str. Vasile Pogor nr.4

Document hotărâre:

privind aprobarea demarării procedurii în vederea concesionării, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical de stomatologie, situat în incinta Unității Medico Sociale Bivolari

Document hotărâre:

privind menținerea folosinței, cu titlu gratuit, în favoarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, a unei părți din imobilul situate în Iași, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr.20

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Semnalizări la intrări rutiere pe drumurile județene și naționale în județul Iași, prin panouri de semnalizare”

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile în anul 2014 ce se vor aloca din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 1320,90 mii lei, din fondul de rezervă bugetară inclus în bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014, în vederea eliminării efectelor calamităților produse în perioada aprilie – mai 2014, în Județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale ale Județului Iași – Consiliul Județean Iași, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2013

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

privind acordarea în continuare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, datorate prezenței radiațiilor neionizante a câmpului electromagnetic din incinta clădirii instituției

Document hotărâre:

privind încheierea Contractului de utilizare a zonei drumului între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociatia ASTRA în vederea organizării unor manifestări

Document hotărâre:

privind menținerea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.13, parter, imobil aflat în proprietatea publică a județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași, către Uniunea Națională pentru Progresul României UNPR – Organizația Județeană Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași în vederea organizării în parteneriat a etapei naționale a Concursului Național Transcurricular de Lectură și Interpretare “ Ionel Teodoreanu” ediția a IX-a