Hotărâri ale sedinţei din data de 08-04-2014


Document hotărâre:

privind transmiterea sectorului de drum de interes  județean DJ 249A: Iași – Holboca – Cristești – Mînzătești – Bosia, km 2+200 – 16+139, din domeniul public al județului Iași și din administrarea Consiliului Județean Iași - Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național

Document hotărâre:

pentru modificarea poziției 10 a Anexei 1 din H.C.J. nr.96/2014 privind Programul de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2014: Anexa 1 – Reparații curente – sume defalcate din TVA pentru drumuri, Anexa 2 – reparații curente – venituri proprii CJ Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării și completării art. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.189/29.05.2013 de aprobare a proiectului "Imbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă", a cheltuielilor și a activităților legate de proiect, cu modificările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului "Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)", a bugetului și a activităților acestuia

Document hotărâre:

privind aprobarea "Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Creșterea capacității portante pe DJ 248 între km 4+345 - km 7+670 din cadrul proiectului: Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean 248 Iași-Vaslui, cod SMIS 964"