Hotărâri ale sedinţei din data de 27-03-2014


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 27 februarie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 14 martie 2014

Document hotărâre:

privind modificarea traseului drumului județean DJ 201C stabilit prin H.C.J. nr. 384/22.11.2013 privind modificarea domeniului public al județului însușit prin H.C.J. Iași nr. 293/2010, Anexa 1 Capitolul 3 - Bunuri în administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, Anexa 1

Document hotărâre:

privind punerea la dispoziție pentru proiectul “Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” a terenului aferent amplasării instalațiilor de neutralizare a deșeurilor medicale pentru Spitalul Clinic de Urgențe “Prof. Dr. N. Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind punerea la dispoziție pentru proiectul “Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” a terenului aferent amplasării instalațiilor de neutralizare a deșeurilor medicale pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași

Document hotărâre:

privind punerea la dispoziție pentru proiectul “Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” a terenului aferent amplasării instalațiilor de neutralizare a deșeurilor medicale pentru Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sfânta Maria” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași cu aplicare de la 01 aprilie 2014

Document hotărâre:

privind punerea la dispoziție pentru proiectul “Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” a terenului aferent amplasării instalațiilor de neutralizare a deșeurilor medicale pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Document hotărâre:

privind punerea la dispoziție pentru proiectul “Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” a terenului aferent amplasării instalațiilor de neutralizare a deșeurilor medicale pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Vodă” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare la Centrul de Servicii Sociale Bucium, str. Păun nr. 70, Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare și extindere Centrul de Plasament “Sf. Stelian” Pașcani

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare cămin nr. 2, localitatea Budăi, județul Iași

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 312,00 mii lei către comuna Comarna și sumei de 950,00 mii lei către comuna Răducăneni din sursa “Sume defalcate din TVA pentru drumuri”

Document hotărâre:

privind Programul de lucrări drumuri și poduri pentru anul 2014: Anexa 1 – Reparații curente – sume defalcate din TVA pentru drumuri, Anexa 2 – reparații curente – venituri proprii C.J. Iași

Modificată prin HCJ nr. 109 din 08.04.2014 și HCJ nr. 148 din 30.05.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție cu indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare și modernizare Club Pogor și pivnițe” str. Vasile Pogor nr. 4, Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul revizuit de gestionare a calității aerului în aglomerarea Iași pentru indicatorul PM10, pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea suplimentării cu un post neclerical de dascăl pentru Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România, Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Iași și finanțarea acestuia din bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea inițiativei Județului Iași – Consiliul Județean Iași de preluare de la Autoritatea de Administrare a Activelor Statului a unor active excedentare ale S.C. FORTUS S.A.  în vederea înființării unui parc industrial

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Județului Iași – Consiliul Județului Iași în calitate de partener alături de Biblioteca “Gh. Asachi” – solicitant în cadrul Proiectului intitulat “Digitizarea Patrimoniului cultural și istoric al Bibliotecii” abreviat DiPIGA

Document hotărâre:

privind atribuirea către S.C. TRANSTEF ANDRE S.R.L. a unei licenţe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: Hârlău – Tg.Frumos (S.C. MAKLER PLUS S.R.L.)

Document hotărâre:

privind atribuirea către S.C. TRANSTEF ANDRE S.R.L. a unei licenţe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: Iaşi  – Tg.Frumos (S.C. MAKLER PLUS S.R.L.)

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014

Document hotărâre:

pentru respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea denumirii Aeroportului Internațional IAȘI în Aeroportul Internațional MOLDOVA IAȘI

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Tineretul ONU din România – Filiala Iași; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Uniunea Ucrainenilor din România;  Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Culturală Dionysos; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația MUSICFORKIDS; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Casa de Cultură a Studenților Iași în vederea organizării unor manifestări cultural - științifice la Iași

Document hotărâre:

privind sărbătorirea Zilei Naționale a Bibliotecarului și acordarea premiilor anuale la data de 23 aprilie 2014