Hotărâri ale sedinţei din data de 20-12-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 12 decembrie 2013

Document hotărâre:

privind modificarea H.C.J. Iasi nr.391/18.12.2012 pentru aprobarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019

Document hotărâre:

privind atribuirea licențelor de traseu către operatorii de transport persoane declarați căștigători în urma ședinței de atribuire electronică din 18.12.2013, organizată de CNMSI București, pentru traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019

Informare privind HCJ nr. 433/20.12.21013
Modificată prin HCJ nr. 74 din 27.02.2014, HCJ nr. 75 din 27.02.2014, HCJ nr. 76 din 27.02.2014, HCJ nr. 77 din 27.02.2014 și HCJ nr. 132 din 24.04.2014

Document hotărâre:

privind plata cotizației pe anul 2014 în cuantum de 5000 lei/an a Autorițății Teritoriale de Ordine Publică Iași ca membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică “ANATOP”

Document hotărâre:

privind repartizarea consilierilor județeni din Consiliul Județean Iași pe localitățile din județul Iași

Modificată prin HCJ nr. 230 din 15.07.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.12.2013

Document hotărâre:

 privind  propunerile de rectificare a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2014 ale S.C. APAVITAL S.A. Iași și estimările pentru anii 2015 – 2016
Abrogată prin H.C.J. nr.16/30.01.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifului de securitate aeroportuară la Regia Autonomă Aeroportuară Iași – Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.)

Document hotărâre:

 privind aprobarea asocierii județului Iași – Consiliului Județean Iași cu județul Suceava – Consiliul Județean Suceava pentru realizarea în parteneriat a proiectului strategic de transport Reabilitarea și modernizarea infrastructurii interjudețene DJ 282, DJ 281D, DJ 281B și DJ 281 pe traseul Iași – Gropnița – Coarnele Caprei – Belcești – Scobinți – sirețel – Lespezi (AXA 1)

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuției Județului Iași – Consiliul Județean Iași la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii contribuției financiare a Județului Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAȘI, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuției financiare a Județului Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2014

Document hotărâre:

 privind aprobarea contribuției financiare a Județului Iași – Consiliul Județean Iași la bugetul pe anul 2014 al Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, România – Republica Moldova

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuției financiare a Județului Iași în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2014

Document hotărâre:

pentru aprobarea sumei de 167.400 lei (respectiv 37.200 euro) – credit de angajament pentru anul 2014 pentru servicii de elaborare a Strategiei Intersectoriale de Dezvoltare Teritorială Integrată 2014 – 2020 aferentă teritoriului definit de către județele Iași, Bacău, Neamț și Vaslui în vederea implementării de Investiții Teritoriale (ITI) și proiecte de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD) ( Acord de Parteneriat aprobat prin HCJ 409/2013)

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2014 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru achiziționarea a doua detectoare de metale la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2014 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru Reabilitarea instalației termice în corpul C -  cantină și spălătorie din cadrul Unității de Asistență Medico – Socială Răducăneni
Modificată prin H.C.J. nr.3/10.01.2014

Document hotărâre:

pentru modificarea H.C.J. Iași nr.391/2013 privind necesitatea realizării lucrărilor de reparații curente, respectiv schimbarea parțială a tâmplăriei exterioare la sediul Consiliului Județean Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, Iași

Document hotărâre:

pentru modificarea H.C.J. Iași nr.360/2013 privind aprobarea realizării și alocarea fondurilor pentru obiectivul de investiții Hangar elicopter S.M.U.R.D.

Document hotărâre:

privind respingerea plângerii prealabile formulate de d-na Alina TĂUTU împotriva Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.365/29.10.2013

Document hotărâre:

privind organizarea licitației publice de închiriere a imobilelor situate în Iași, str. Codrescu nr.6, pavilion A și str. Hatman Șendrea nr.2 – punct termic

Document hotărâre:

privind constituirea Comisiei pentru analiza titlului de proprietate a persoanei fizice CANSCHI (GAVRILITĂ) Mariana, afectată de realizarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea asocierii județului Iași – Consiliului Județean Iași la Conferința Aeroporturilor Regionale/Airport Regions Conference (ARC) și aprobarea plății cotizației anuale către această asociație de către Aeroportul Internațional Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei „ZONA METROPOLITANĂ IAŞI” pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2014 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru Racordare la rețeaua de energie electrică a obiectivului “Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr.6, Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea contribuției financiare a Județului Iași – Consiliului Județean Iași la Asociația “Centrul de Promovare Turistică” în calitate de membru findator, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adițional de Parteneriat pentru organizarea Târgului de Crăciun

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2014 pentru realizarea obiectivelor de investiții “Program informatic pentru evidență și centralizare bugetară” și “Soft economic pentru venituri, fonduri special și recuperări creanțe”

Document hotărâre:

privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile externe în valoare de 7.500.000 Euro

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifului de închiriere a căsuțelor din lemn pentru Târgul dedicat Sărbătorilor de iarnă, în perioada 23 decembrie 2013 - 5 ianuarie 2014