Hotărâri ale sedinţei din data de 12-12-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de plen a Consiliului Judetean Iasi din data de 02.12.2013

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a influenţelor asupra procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2013.

Document hotărâre:

privind acordarea de ajutoare materiale bătrânilor din Unitatea Medico Socială Răducăneni, Unitatea Medico Socială Bivolari şi Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Mirceşti din Judeţul Iaşi, aflate în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

Document hotărâre:

privind modificarea raporturilor de serviciu ale d-nei Marin Renata Mihaela – Director Executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Iaşi

Document hotărâre:

privind promovarea temporară a d-nei Tisan Maria Carla pe funcţia publică de conducere vacantă de Director Executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 - Reparații curente - Sume defalcate din TVA pentru drumuri, Anexei 2 - Reparații curente - Venituri proprii CJ Iași și Anexei 10 - Obiective de investiții - Credit de angajament 2014 în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Document hotărâre:

privind  propunerile de rectificare a bugetului general  al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013

Document hotărâre:

privind acordarea unor cadouri cu ocazia Sărbătorilor de Crăciuncopiilor din cenrele de zi din judeţul Iaşi, aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului