Hotărâri ale sedinţei din data de 02-12-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 22.11.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul 1- etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară platforma parcare aeronave şi terminal de pasageri”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi R.A. Aeroportul Iaşi, în vederea realizării proiectului “Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul 1- etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave şi terminal de pasageri”

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării proiectului  “Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul 1- etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară platforma parcare aeronave şi terminal pasageri” şi a cheltuielilor legate de proiect

Modificată prin HCJ 232 din 14.08.2014

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G.); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, anul 2013

Document hotărâre:

privind  aprobarea Organigramei R.A. Aeroportul Iași urmare a modificării structurii Unității de Implementare a Proiectului,  « Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași- extras din SF, în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modul 1 – Etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară  platformă parcare aeronave și terminal pasageri »

Document hotărâre:

privind  aprobarea organizării de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași a evenimentului Târgul de Crăciun din Iași - parte a Sărbătorilor de Iarnă desfășurate de Municipiul Iași - Primăria Municipiului Iași și a cheltuielilor aferente

Document hotărâre:

privind  aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Județul Iași  - Consiliul Județean Iași și  Municipiul Iași - Primăria Municipiului Iași în vederea organizării evenimentului Târgul de Crăciun din Iași, parte a Sărbătorilor de Iarnă organizate de Primăria Municipiului Iași

Document hotărâre:

privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Iași,  B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.13, parter, în suprafață de 17,86 mp către Biroul Parlamentar EMACU GHEORGHE

Document hotărâre:

privind  aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Instituția Prefectului Județului Iași în vederea organizării unor manifestări culturale cu ocazia Zilei Minorităților Naționale și a Acordului de cooperare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Palatul Copiilor Iași

Document hotărâre:

privind  acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun copiilor instituționalizați din centrele de zi din județul Iași

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general  al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013