Hotărâri ale sedinţei din data de 22-11-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 29.10.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2014, în valoare de 1.744,71 mii lei cu TVA, pentru obiectivul de investiții “Achiziționarea și montarea rețelelor de distribuție a fluidelor medicale – oxigen medical, aer comprimat și vacuum medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea creditului de angajament pe anul 2014, în valoare de 3.490,428 mii lei cu TVA, pentru obiectivul de investiții “Achiziționarea și montarea stației de producere oxigen medical, aer comprimat și vacuum medical și a rețelelor de fluide medicale aferente la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași , str. Dr. Iosif Cihac, nr.30”

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente – sume defalcate din TVA pentru drumuri, Anexei 2 – Reparații curente – venituri proprii CJ Iași și Anexei 6 – Reparații curente – venituri proprii DJADP Iași în programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 428 din 12.12.2013 

Document hotărâre:

privind modificarea și completarea H.C.J. nr. 313 din 24.09.2013

Document hotărâre:

privind modificarea domeniului public al județului Iași însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 293/2010, Anexa 1 Capitolul 3 – Bunuri în administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Modificată prin HCJ nr. 85 din 27.03.2014 și HCJ nr. 117 din 24.04.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Județului Iași – Consiliului Județean Iași în calitate de asociat – membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU AGRICULTURĂ ADIA IAȘI

Document hotărâre:

privind aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copilului prin muncă și a violenței în familiei și al Regulamentului de organizare și funcționare al Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copilului prin munca și al violenței în familie

Document hotărâre:

privind taxele locale pentru anul fiscal 2014

Document hotărâre:

privind taxele speciale și tarifele pentru anul fiscal 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifelor de închiriere/oră/zi a spațiilor expoziționale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Literaturii Române Iași, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifelor de cazare la Anexele “Adela Kogălniceanu” și “Nicolae Gane” ale Muzeului Literaturii Române Iași pentru anul fiscal 2014

Document hotărâre:

privind necesitatea realizării lucrărilor de reparații curente, respectiv “Schimbarea parțială a tâmplăriei exterioare la sediul Consiliului Județean Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, Iași”
Modificată prin H.C.J. nr. 449 din 20.12.2013

Document hotărâre:

privind desemnarea unui membru titular, reprezentant al Consiliului Județean Iași, în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Elena Doamna” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea prelungirii termenelor de valabilitate a contractelor de închiriere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și S.C. “Agropan Impex” S.R.L.

Document hotărâre:

privind revocarea H.C.J. nr.161/14.05.2013 și rezilierea contractului de comodat nr.8318/20.06.2013

Document hotărâre:

privind prețurile medii la produsele agricole din județul Iași, pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Județean Iași pentru anul 2014
Completată  prin HCJ nr. 44 din 30.01.2014

Document hotărâre:

privind respingerea proiectului de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.13, parter, în suprafață de 17,86 mp către Biroul Parlamentar EMACU GHEORGHE

Document hotărâre:

privind emiterea titlului de expropriere pentru dna. Canschi (Gavriliță) Mariana a cărei proprietate este afectată de realizarea lucrării de utilitate publică “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași”

Document hotărâre:

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.37/2011 privind continuarea procedurilor de expropriere în vederea realizării lucrării de utilitate publică “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea cheltuielilor neeligibile necesare realizării serviciilor de proiectare suplimentară pentru creșterea capacității portante pe DJ 248 între km 4+345-7+670 în cadrul obiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iași – Vaslui”, cod SMIS 964

Document hotărâre:

privind reactualizarea domeniului public al Județului Iași administrat de S.C. “APAVITAL” S.A.

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentanților Județului Iași – Consiliului Județean Iași în Consiliul Director al Fundației Sportului Ieșean

Document hotărâre:

privind aprobarea recomandărilor tehnice de exploatare a terenurilor agricole cu panta medie mai mare de 12% aflate în vecinătatea drumurilor județene

Document hotărâre:

privind alocarea unor fonduri necesare pentru cheltuieli care se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă și a Anului Nou

Document hotărâre:

privind prelungirea cedării dreptului de folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” asupra spațiilor cu destinație de “săli de curs” existente în cadrul spitalelor aflate în proprietatea publică a Județului Iași – Consiliul Județean Iași

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea participării Județului Iași – Consiliul Județean Iași în Programul RUR@CT derulat de Adunarea Regiunilor Europei și a creditului de angajament pe anul 2014 pentru acest program, în valoare de 15.000 euro ( aproximativ 67.500 lei) fără TVA

Document hotărâre:

privind aprobarea tarifului de închiriere a căsuțelor din lemn pentru Târgul dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat în perioada 13-22 decembrie 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în vederea implementării de investiții teritoriale integrate (ITI) și proiecte de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD) în teritoriul desemnat de Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Județul Bacău – Consiliul Județean Bacău, Județul Neamț – Consiliul Județean Neamț și Județul Vaslui – Consiliul județean Vaslui

Document hotărâre:

privind aprobarea cofinanțării proiectului “Asistență Tehnică aferentă Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 - 2020”