Hotărâri ale sedinţei din data de 29-10-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 08.10.2013

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Lupașcu Vasile

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a doamnei Petrache Florica

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.155/29.06.2012 privind stabilirea numărului de comisii, denumirea, numărul membrilor precum și componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iași pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare

Document hotărâre:

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Achiziționarea și montarea stației de producere oxigen medical, aer comprimat și vacuum medical și a rețelelor de fluide medicale aferente la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, str. Dr. Iosif Cihac nr.30”

Modificată prin HCJ nr. 210 din 15.07.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Achiziționarea și montarea rețelelor de distribuție a fluidelor medicale – oxigen medical, aer comprimat și vacuum medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași

Modificată prin HCJ nr. 211 din 15.07.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Lucrări de modificare instalație de utilizare gaze natural,  la Complexul de Servicii Comunitare Bucium, str. Păun nr.70, Iași, județul Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea sumei de 21,38 mii lei (4800 de euro la un curs de 4,4537 lei/euro) drept credit de angajament pentru anul 2014 reprezentând tranșa de 20% din valoarea proiectului Comenius multilateral “OUR COUNTRIES, OUR TRADITIONS AND OUR CELEBRATIONS” al Liceului Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iași

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Tehnopolis SRL Iași pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G); Programul de investiţii, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, anul 2013
Modificată prin HCJ nr. 415 din 02.12.2013

Document hotărâre:

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013 al R.A. Aeroportul Iaşi - Activitate Economică

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iași în vederea derulării Proiectului educațional  “Repere culturale și istorice ieșene”

Document hotărâre:

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani

Document hotărâre:

privind desemnarea unui membru titular, reprezentant al Consiliului Județean Iași, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași

Document hotărâre:

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași

Document hotărâre:

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iași

Document hotărâre:

privind componența Comisiei paritare de emitere a propunerilor de atribuire a traseelor de transport public județean de persoane prin curse regulate pe raza județului Iași pe baza atribuirii traseelor prin sistemul electronic național

Document hotărâre:

privind atribuirea către SC FILA COMPANY SRL Iași, a trei licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele: ȘIPOTE - VLĂDENI (Liceul tehnologic), ȚIGĂNAȘI – VLĂDENI (Liceul tehnologic), ANDRIEȘENI - VLĂDENI (Liceul tehnologic)

Revocată prin HCJ nr. 63 din 27.02.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea realizării și alocarea fondurilor pentru obiectivul de investiții “Hangar elicopter S.M.U.R.D.”
Modificată prin HCJ nr. 450 din 20.12.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic și componența comisiei din cadrul Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 30.09.2013

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2013

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii nr.339/08.10.2013 de aprobare a acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Consiliul Județean Iași–Primăria Municipiului Iași, în vederea derulării de activități de pregătire și organizare a Forumului Regional de Investiții Nord-Est România, ediția a IX-a, 7-8 noiembrie 2013, la Centrul de Conferințe Palas Iași

Document hotărâre:

privind respingerea solicitării de concesionare a suprafeței de 430 mp teren situat în municipiul Iași, B-dul Primăverii nr.4

Document hotărâre:

privind însușirea în domeniul public al județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a imobilului situat în municipiul Iași, șoseaua Manta Roșie nr.17

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.231/2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași în vederea derulării proiectului “RESPECT, NU PUMNI” în perioada octombrie 2013 – martie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași,  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului “NU LĂSA VIOLENȚA SĂ TE TRANSFORME ÎNTR-UN INFRACTOR” în perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași,  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului “SĂRBĂTORI ÎN SIGURANȚĂ” în anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași,  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Iași în vederea derulării proiectului “CAIETE PENTRU ELEVI” în anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea sumei de 22,27 mii lei (5000 de euro la curs de 4,4537 lei/euro) drept credit de angajament pentru anul 2014 reprezentând tranșa de 20% din valoarea proiectului multilateral LEONARDO “EDUCAȚIA VOCAȚIONALĂ ȘI ORIENTAREA PROFESIONALĂ PENTRU TINERII CU DEFICIENȚE DE AUZ”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Lețcani – Consiliul Local Lețcani, în vederea realizării Proiectului “Construire Parc Industrial Comuna Lețcani, Județul Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea preluării din administrarea Consiliului Local Lețcani în administrarea Consiliului Județean Iași a 300.000 mp teren situat în domeniul public al comunei Lețcani, județul Iași, T13/1, în vederea realizării unui parc industrial

Document hotărâre:

privind aprobarea Actului Adițional nr.9 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr.10 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

Document hotărâre:

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Document hotărâre:

privind solicitarea transmiterii, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului Județului Iași în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași, a terenului necesar reamenajării accesului în sediul Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind privind aprobarea Acordurilor de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași;  Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Sonoro; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești; Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Televiziunea Româna – TVR Iasi in vederea organizării unor manifestari cultural stiintifice la Iasi

Document hotărâre:

privind desemnarea reprezentantului Județului Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvotare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași