Hotărâri ale sedinţei din data de 08-10-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 24.09.2013

Document hotărâre:

privind detalierea activităților care fac parte din Serviciul de Interes Economic General încredințat către R.A. Aeroportul Iași, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.209/2011

Document hotărâre:

privind propunerile de repartizare pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Iaşi a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,  în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general  al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Județul Iași - Consiliul Județean Iași,  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași, Academia Europeană HIV – SIDA  și de Boli Infecțioase și Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” privind formarea Grupului de lucru România – Republica Moldova pentru managementul transfrontalier al bolilor infecțioase

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Institutul Italian Fernando Santi din provincia Emilia Romana, Italia în cadrul proiectului “Promovarea Produselor Gastronomice din Emilia Romana în România”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Municipiul Iaşi - Consiliul Local Iaşi şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est în calitate de Parteneri pentru organizarea “FORUMULUI REGIONAL DE INVESTIŢII NORD – EST ROMÂNIA EDIŢIA a IX”  în perioada 7-8 noiembrie 2013, la  Centrul de Conferinţe PALAS Iaşi Modificată prin H.C.J. nr. 364 din 29.10.2013