Hotărâri ale sedinţei din data de 24-09-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen din data de 16.09.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea proiectului de Înțelegere de Cooperare între Administrația Regională de Stat Cernăuți din Ucraina și Consiliul Județean Iași din România

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Literaturii Române Iași, cu aplicare de la data de 01.10.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea fondurilor necesare întocmirii documentației tehnico – economice pentru realizarea obiectivului de investiție “Reabilitarea instalației termice în corpul C – cantina și spălătorie din cadrul Unității de Asistență Medico Socială Răducăneni”

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind schimbarea încadrării unor drumuri publice județene în categoria drumurilor comunale și încadrarea unui drum comunal în categoria drumurilor județene
Completată prin H.C.J. nr. 383 din 22.11.2013
Modificată prin H.C.J. nr. 4 din 10.01.2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei Agricole Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Camerei Agricole Județene Iași

Document hotărâre:

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de administrație al Liceului Special “Moldova” Tîrgu Frumos

Document hotărâre:

privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Iași nr.184/19.07.2012 pentru constituirea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Elena Doamna” Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași pentru anul 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea fondurilor necesare întocmirii documentației tehnico – economice pentru realizarea obiectivului de investiție “Semnalizări la intrări rutiere pe drumurile județene și naționale în județul Iași, prin panouri de semnalizare”

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare corp C2, C3, hol, centrală termică și gard” la Liceul special “Moldova”, str. Cuza Vodă, nr.24, Târgu Frumos, județul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Realizarea unei rigole pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și amenajarea spațiilor verzi din incinta bisericii Mănăstirii Golia”

Document hotărâre:

privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea statutului Asociației ATRIUM – Arhitecture of Totalitarian Regimes of the XXth Century in Europe and Urban Memory și aprobarea valorii cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al acesteia, pentru anul 2014.

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de co-organozator şi S.C. AB PLUS EVENTS S.R.L. în calitate de Organizator al evenimentului “FORUMUL AGRICOL” care se va desfăşura în perioada 26 – 29 septembrie 2013 la CENTRUL DE CONFERINŢE PROVIDENŢA IAŞI

Document hotărâre:

privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Județean Iași în cadrul comitetului județean de inițiativă

Document hotărâre:

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.168/19.07.2012 privind desemnarea reprezentantului județului Iași la Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal A.R.S.A.C.IS. și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.179/29.05.2013

Document hotărâre:

privind prelungirea termenului de valabilitate a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosința Unității Speciale de Aviație Iași a unui teren din proprietatea Consiliului Județean  Iași și administrarea R.A. Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului Județean Iași în vederea premierii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Lespezi

Document hotărâre:

privind hotărâre privind propunerile de rectificare a bugetului general  al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 2 Reparații curente – venituri proprii CJ Iași, modificarea Anexei 5 – Obiective de investiții – venituri proprii CJ Iași și introducerea Anexei 10 – Obiective de investiții – credit de angajament 2014 în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 428 din 12.12.2013

Document hotărâre:

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; Cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligatiei de serviciu de interes economic general ale R.A. Aeroportul Iași, anul 2013
Modificată prin H.C.J. nr. 351 din 29.10.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de cooperare între județul Iași - Consiliul Județean Iași și Uniunea Scriitorilor din Romania - Filiala Iași în vederea organizării evenimentului Premiile Anuale ale Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Iași pentru anul 2012