Hotărâri ale sedinţei din data de 16-09-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare de plen din data de 26.08.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile în anul 2013 ce se vor aloca din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean conform prevederilor Legii nr.350/2005 în domeniul culturii - respectiv cultură scrisă și proiecte cultural – educative

Document hotărâre:

privind alocarea sumei de 25.000 lei, din fondul de rezervă bugetară inclus în bugetul General al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2013, în vederea achiziţionării de bunuri pentru ajutorarea sinistraţilor din Judeţul Galaţi

Document hotărâre:

propunerile de rectificare a bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2013

Document hotărâre:

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G); Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare al R.A. Aeroportul Iași
Modificată prin H.C.J. nr. 331 din 24.09.2013