Hotărâri ale sedinţei din data de 26-08-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 02.08.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea evidențierii și publicării pe site-ul Consiliului Județean Iași www.icc.ro a hărții cu drumurile județene și a culoarelor de tranzit în funcție de criteriul portanței acestora

Document hotărâre:

privind aprobarea de credite bugetare pe anul 2013 în sumă de 720,05 mii lei și credite de angajament pe anul 2014 în sumă de 3.550,197 mii lei pentru obiectivul “Consolidare structură de rezistență subsol clădire Spital Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași”

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Doleanu Ștefan

Document hotărâre:

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Roșu Ticu Adrian

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.155/29.06.2012 privind stabilirea numărului de comisii, denumirea, numărul membrilor precum și componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iași pe principalele domenii de activitate, modificată de Hotărârile Consiliului Județean Iași nr.166/19.07.2012 și nr.14/23.01.2013

Document hotărâre:

pentru modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Iaşi

Modificată prin HCJ nr. 52 din 27.02.2014

Document hotărâre:

privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.160/14.05.2013 și modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.205/02.08.2012

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Închidere gol cota + 3,60 (peste parter), axe B – C / 4-6 Aeroportul Internațional Iași”

Document hotărâre:

privind încetarea efectelor H.C.J. Iași nr.197/27.07.2011 și încetarea contractului de comodat nr.10077/31.08.2011

Document hotărâre:

privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale

Document hotărâre:

privind aprobarea majorării tarifului de servicii pentru pasageri la Regia Autonomă Aeroportul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea sumelor compensatorii acordate companiilor aeriene de către Regia Autonomă Aeroportul Iași – Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G)

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale  R.A.”Aeroportul” Iași
Modificată prin HCJ nr. 416 din 02.12.2013

Document hotărâre:

pentru încheierea de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași a Acordului de cooperare cu Asociația Pro Ruralis în scopul continuării proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligență superior provenind din medii defavorizate din satele din județul Iași”

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Municipiul Iași – Consiliul Local Iași în calitate de Parteneri și Asociația Chinologică Metropolitană a județului Iași (A.Ch.M. Iași), în calitate de Organizator pentru organizarea “EXPOZIȚIEI NAȚIONALE DE FRUMUSEȚE CANINĂ” în perioada 12-13 octombrie 2013, la “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”

Document hotărâre:

privind aprobarea încheierii Contractului de Partenerit între Județul Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de Beneficiar și S.C. ICAR TOUR S.R.L. în calitate de Prestator pentru implementarea proiectului “TURISM EDUCAȚIONAL”, ediția 2013 – 2014

Document hotărâre:

privind aprobarea modificării preturilor medii la produsele agricole din judetul Iasi pentru anul 2013
Abrogată prin HCJ nr. 395 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2013