Hotărâri ale sedinţei din data de 02-08-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 26.07.2013

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr. 74/24.02.2010 de aprobare a proiectului „Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi  şi a cheltuielilor legate de proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr. 285/31.10. 2011 privind aprobarea proiectului Reabilitarea Mănăstirii Golia – etapa II, a cheltuielilor aferente proiectului şi a Acordului de parteneriat cu Municipiul Iaşi – Consiliul Local Municipal Iaşi pentru  implementarea proiectului „Reabilitarea Mănăstirii Golia – etapa II”

Document hotărâre:

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr. 135/25.04.2013 privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005