Hotărâri ale sedinţei din data de 26-07-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași data de 05.07.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării de fonduri la obiectivul “Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion I, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Sf. Parascheva“ Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului Literatrurii Române Iaşi
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 310 din 24.09.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte “Titel Popovici” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene  “Gh. Asachi” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi

Document hotărâre:

privind reactualizarea patrimoniului judeţului Iaşi aflat în administrarea Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi

Document hotărâre:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.187/19.07.2012 pentru constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi

Document hotărâre:

privind aprobarea preţului mediu la masa verde de pe pajişti, pentru recolta anului 2013, din judeţul Iaşi

Document hotărâre:

privind tarifele de intrare la spectacolele realizate în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr, ediţia a VI – a 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii “Împrejmuire teren – Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu”  str. I. C. Brătianu nr. 26A, Iaşi

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.135/25.04.2013 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005
Modificată prin H.C.J. nr. 282 din 02.08.2013

Document hotărâre:

privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor rezultatului selecției de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 1 Reparatii curente – Sume defalcate din TVA pentru drumuri prin diminuarea cap.B.101.1.1 cu suma de 1.788,87 mii lei, suplimentarea cap.B.102 cu suma de 788,87 mii lei ṣi introducerea la cap. C.106 Covoare bituminoase a poziṭiei DJ 281C din DN 28 (Blageṣti) – DN28B (Cotnari) km.23+955-25+955 cu suma de 1.000,00 mii lei, modificarea Anexei 2 Reparaṭii curente – venituri proprii CJ Iaṣi prin introducerea la cap. B.101.1.1 a poziṭiilor 3-27 în sumă totală de 1.788,87 mii lei, introducerea la cap.B,101.1.5 a poziṭiilor 15-26 în sumă totală de 800,00 mii lei, diminuarea cap.B.102 cu suma de 788,87 mii lei, diminuarea la cap.C.106 poziṭia 4 cu suma de 1.000,00 mii lei ṣi introducerea poziṭiei 5 cu suma de 2.000,00 mii lei, modificarea Anexei 4 – obiective de investiṭii – taxe speciale - prin diminuarea poziṭiei 1 cu 93,00 mii lei concomitent cu suplimentarea poziṭiei 2 cu 93,00 mii lei, modificarea Anexei 6 – Reparaṭii curente – venituri proprii DJADP Iaṣi - prin introducerea capitolului D ṣi introducerea Anexei 9 – obiective de investiṭii – venituri proprii CJ Iaṣi în Programul de lucrări drumuri ṣi poduri al Direcṭiei Judeṭene de Administrare a Drumurilor ṣi Podurilor Iaṣi
Modificată prin H.C.J. nr. 330 din 24.09.2013
Încetează aplicabilitatea conf. H.C.J. nr. 382 din 22.11.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea structurii organizatorice a Camerei Agricole Județene Iași (a organigramei și a statului de funcții)

Document hotărâre:

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la data de 30.06.2013

Document hotărâre:

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr.187/29.05.2013 privind solicitarea transmiterii unui teren necesar realizării obiectivului de investiție ”Dezvoltarea Infrastructurii Turistice de Agrement – Zona Râului Bahlui” Sector de promenadă pe râul Bahlui, în zona centrală a municipiului Iași din proprietatea publică a statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași

Document hotărâre:

privind participarea unei delegații oficiale a Județului Iași – Consiliul Județean Iași la a 9-a ediție a Expoziției Asia de Nord – Est, ce va avea loc la Changchun, Provincia Jilin, în perioada 5-12 septembrie 2013

Document hotărâre:

privind trecerea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în administrarea Consiliului Județean Iași, a imobilelor proprietate publică a județului Iași, respectiv Complexul de Servicii Comunitare Hălăucești și Centru de Plasament Cozmești, comuna Stolniceni Prăjescu

Document hotărâre:

privind înființarea unei societăți de administrare a Centrului Expozițional Moldova Iași, prin asociere cu Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Document hotărâre:

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Consolidare structura de rezistență subsol clădire Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae OBLU” Iași”

Document hotărâre:

privind modificarea denumirii Anexei 3 – Obiective de investiții finanțate din HG nr.577/1997 în Obiective de investiții finanțate din OUG nr.28/2013 din Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Aeronautică Română în vederea organizării în data de 17 august 2013 a evenimentului intitulat “Aeronautic Show Iași 2013”

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr.77/2013

Document hotărâre:

privind aprobarea alocării unor  sume din bugetul  Consiliului Judeţean Iaşi  necesare organizării unor manifestări cultural ştiinţifice

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului  Apavăloaei Dinu

Document hotărâre:

privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului  Baciu Mihai