Hotărâri ale sedinţei din data de 05-07-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 28.06.2013

Document hotărâre:

privind modificarea Anexei 2 Reparații curente – venituri proprii CJ Iași prin introducerea la cap. C.106 a poziției 4 DJ 281C din DN 28 (Blăgești) – DN 28B (Cotnari) km.23+955-25+955 și suplimentarea cap.B.102 și introducerea Anexei 7 Credit de Angajament 2014-2016 în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
Modificată prin H.C.J. nr. 262 din 26.07.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului gestionat de Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru proiectul de tip strategic “Şansa ta eşti TU” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselo rUmane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Document hotărâre:

privind aprobarea bugetului gestionat de Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru proiectul de tip grant “Învață succesul!” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axaprioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași – Primăria Municipiului Iași în vederea organizării în data de 17 august 2013 a evenimentului intitulat “Aeronautic Show Iași 2013”
Modificată prin H.C.J. nr. 273 din 26.07.2013

Document hotărâre:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.178/29.05.2013 privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași – Consiliul Local Iași și Administrația Națională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad pentru realizarea obiectivului de investiție “Dezvoltarea Infrastructurii Turistice de Agrement – Zona Râului Bahlui”

Document hotărâre:

privind aprobarea Proiectului “TRANSPORTER TRANSBORDER” și a cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013 al 2-lea Apel de Proiecte

Document hotărâre:

privind propunerile de rectificare a bugetului general al Judetului Iasi – Consiliul Judetean Iasi pe anul 2013