Hotărâri ale sedinţei din data de 14-06-2013


Document hotărâre:

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 03.06.2013

Document hotărâre:

privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași – Primăria Municipiului Iași și Asociația PRO Event în vederea organizării în perioada 14-23 iunie 2013 a Festivalului Internațional al Educației – FIE Iași

Document hotărâre:

privind aprobarea Acordului de parteneiat încheiat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Alianța Sindicală “Gh. Asachi” Iași, în vederea derulării Simpozionului sindical cu caracter internațional “Perspective sindicale” ediția I, la Iași,  pe data de 25 iunie 2013

Document hotărâre:

privind aprobarea inițierii proiectului de tip strategic „Șansa ta ești TU” finanțat de Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Document hotărâre:

privind aprobarea iniţierii proiectului de tip grant “Învaţă succesul!”  finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”